Individual

Go to List of Family Names Go to List of People < Previous Next >

ESPOSITO Maria Luigia

Notes
Joseph Vitello Fam Tree on ancestry


Marriage To VITELLO Raffaele () m. Notes Children by VITELLO Raffaele
VITELLO Anne Lovetta (1913 - 18 Apr 2009) VITELLO Salvatore (1915 - 3 Feb 1951)
Produced by Fzip 1.7 2/9/2019