Individual

Go to List of Family Names Go to List of People < Previous Next >

DE BIASE Giuseppe

Parents
DE BIASE Pellegrino (1916 - )
LA MARCA Maria Michela ()

Siblings
DE BIASE Rocco ()
DE BIASE Palma ()
DE BIASE Giuseppe ()
DE BIASE Emilio ()
DE BIASE Angelo Michele (1949 - 1991)
DE BIASE Carmela ()

Marriage To PICARDO Chiara () Notes
Produced by Fzip 1.7 12/23/2023