Individual

Go to List of Family Names Go to List of People < Previous Next >

FEENEY James P.

Notes
obit of Anna Matuijosaitis Rodia
obit of Barbara Rodia Feeney


Marriage To RODIA Barbara (1943 - 4 Jul 2018) m. Notes Parents RODIA Luigi Francesco (Louis) (8 Dec 1912 - 16 Jul 1999) MATIJOSAITIS Anna (Ann) (27 Aug 1914 - 30 Aug 1983) Children by RODIA Barbara 1943 - 4 Jul 2018
FEENEY Matthew () FEENEY Mark () FEENEY James P. () FEENEY Karen ()
Produced by Fzip 1.7 2/9/2019