Individual

Go to List of Family Names Go to List of People < Previous Next >

CICARELLI Luisa

Notes
Ottaviano De Biase, "I Rodia" (2021)
of Naples


Marriage To RODIA Arturo () Notes Parents RODIA Federico (11 Jun 1907 - 1953) SAVINO Marianna (1910 - ) Children by RODIA Arturo
RODIA Federico () RODIA Antonio () RODIA Giuliano ()
Produced by Fzip 1.7 12/23/2023