Individual

Go to List of Family Names Go to List of People < Previous Next >

ALVAREZ MARRA David Rafael

Notes
Proyecto tree on geneanet

Parents
ALVAREZ PEREYRA Luis Adolfo ()
MARRA MARRANZINI Gilda Maria ()

Siblings
ALVAREZ MARRA David Rafael ()
ALVAREZ MARRA Carmen Alda ()
ALVAREZ MARRA Luis Adolpfo ()

Produced by Fzip 1.7 12/23/2023