Individual

Go to List of Family Names Go to List of People < Previous Next >

----- -----


Marriage To ZAINO Aniello (EST 1855 - ) m. Notes Children by ZAINO Aniello EST 1855 -
ZAINO Filomena (EST 1880 - )
Produced by Fzip 1.7 12/23/2023