Individual

Go to List of Family Names Go to List of People < Previous Next >

----- Johnnie

Notes
Masi Fam Tree on ancestry


Marriage To ROBERTO Katherine Elena ("Kitty") (2 Nov 1912 - 8 Aug 2003) m. Notes Parents ROBERTO Luigi () SCHETTINI Elena Maria Elisabetta (31 Jan 1879 - 24 Mar 1933)
Produced by Fzip 1.7 2/9/2019