Individual

Go to List of Family Names Go to List of People < Previous Next >

----- -----


Marriage To LANDOLFI Antonio (EST 1815 - ) m. Notes Children by LANDOLFI Antonio EST 1815 -
LANDOLFI Lucia (1841 - )
Produced by Fzip 1.7 2/9/2019