Individual

Go to List of Family Names Go to List of People < Previous Next >

SCARINGI Thomas A.

Parents
SCARINGI Thomas Louis (18 Jun 1903 - 30 Mar 1967)
ZAPPONE Giovanna (Jennie) (2 Feb 1901 - 11 Oct 1971)

Siblings
SCARINGI Louis Thomas ()
SCARINGI Annmarie R. (2 Nov 1926 - 10 Jan 2001)
SCARINGI Joseph V. (9 Nov 1927 - 13 May 1972)
SCARINGI Thomas A. ()
SCARINGI Daniel Domenic (4 Aug 1931 - 29 Aug 2005)
SCARINGI Theresa ()
SCARINGI Annette J. (11 Feb 1936 - 10 Feb 2001)
SCARINGI Dolores ()

Marriage To SEDLESKI Olga (1930 - 30 Aug 1978) Notes Parents SEDLESKI Fred () ----- Julia () Children by SEDLESKI Olga 1930 - 30 Aug 1978
SCARINGI Thomas Daniel ()
Marriage To ALLISON Doris Elaine () Notes Children by ALLISON Doris Elaine
SCARINGI Joan Marie (22 Dec 1951 - 9 Jul 1998) SCARINGI Daniel T. (Danny) () SCARINGI Robert Joseph (Bobbie) (6 Jun 1954 - 24 Jun 2012) SCARINGI Barry M. ()
Produced by Fzip 1.7 8/30/2017