Individual

Go to List of Family Names Go to List of People < Previous Next >

THOMAS Patricia Ann

Parents
THOMAS ----- ()
----- ----- ()

Siblings
THOMAS Patricia Ann ()
THOMAS Sharon ()

Marriage To SCARINGI Thomas Daniel () Notes Parents SCARINGI Thomas A. () SEDLESKI Olga (1930 - 30 Aug 1978)
Produced by Fzip 1.7 8/30/2017