Individual

Go to List of Family Names Go to List of People < Previous Next >

SEDLESKI Olga
Birth:          1930 
Death:          30 Aug 1978 

Parents
SEDLESKI Fred ()
----- Julia ()

Siblings
SEDLESKI Olga (1930 - 30 Aug 1978)

Marriage To SCARINGI Thomas A. () Parents SCARINGI Thomas Louis (18 Jun 1903 - 30 Mar 1967) ZAPPONE Giovanna (Jennie) (2 Feb 1901 - 11 Oct 1971) Children by SCARINGI Thomas A.
SCARINGI Thomas Daniel ()
Produced by Fzip 1.7 3/11/2017